Ірис болотяний (I. pseudacorus) жовтий

Ірис болотяний (I. pseudacorus) жовтий